Actualiteiten

 

 

Werving en opleiding nieuwe chauffeurs draait op volle toeren (Februari 2016)


In november 2015 zijn wij gestart met het project ‘2000 chauffeurs’, met de ambitie om in 2016/2017 2000 zij-instromers voor de sector te werven, op te leiden en aan een baan te helpen. Een flinke uitdaging, waar wij voortvarend mee aan de slag zijn gegaan!

De afgelopen 2 maanden hebben honderden enthousiaste kandidaat zij-instromers één van de vele voorlichtingsavonden bezocht. Elke kandidaat kon tijdens de avond een sollicitatiegesprek voeren om de eerste geschiktheid te checken. Daaruit bleek dat het niet alleen met het enthousiasme wel goed zat. Ook op motivatie en competenties scoorden veel kandidaten uitstekend. In de daarop volgende selectieronde zijn de kandidaten getest op rijvaardigheid, reactievermogen en taaltest. Inmiddels heeft een groot aantal kandidaten met succes de testen afgerond. Zij willen niets liever dan aan de opleiding beginnen.

Bent u die werkgever die vacatures heeft voor goed opgeleide en enthousiaste nieuwe chauffeurs? Laat het ons weten! Wij brengen u graag in contact met geschikte kandidaten. U biedt hen een baangarantie voor minimaal één jaar. Daarna kan de kandidaat aan de opleiding beginnen. Na de opleiding kan uw nieuwe chauffeur direct bij u aan de slag. De financiering is bijzonder gunstig: 80% van de opleidingskosten zijn voor rekening van het Sectorplan Transport & Logistiek.Kijk hier voor meer informatie.

 

Run op nieuwe banen in transportsector (20 dec 2015)

 

Er bestaat enorme belangstelling voor de 2.000 nieuwe banen uit het nieuwe Sectorplan Transport en Logistiek. Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek: “We bieden werkzoekenden die professioneel chauffeur willen worden een diploma met een gegarandeerde baan. De afgelopen dagen hebben we de eerste informatiebijeenkomsten gehouden. De overweldigende belangstelling bevestigt dat we op het goede spoor zitten en de sector een krachtige impuls kunnen geven. Het is geweldig om te zien dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn in het vak van chauffeur. Tegelijkertijd melden zich steeds meer werkgevers die een of meerdere chauffeurs zoeken. Dit sectorplan komt op het goede moment”.  Het sectorplan speelt hiermee in op de snel veranderende arbeidsmarkt. De plannen van sociale partners zorgen ervoor dat chauffeurs die werkloos worden naar nieuw werk worden begeleid en werkzoekenden uit andere sectoren worden opgeleid op tot chauffeur. “We zitten in een kantelmoment op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant zijn de gevolgen van de economische crisis nog zichtbaar door faillissement en ontslag. Aan de andere kant is er in sommige regio’s alweer meer vraag naar personeel en zelfs schaarste” aldus Arthur van Dijk, algemeen voorzitter TLN.

 

Ook maatregelen eerste sectorplan succesvol

 

Transport en Logistiek was twee jaar geleden de eerste sector die met een sectorplan kwam. Dit plan heeft met succes ingezet op de begeleiding van ontslagen werknemers naar nieuw werk, blijvende inzetbaarheid van medewerkers en extra leerwerkplekken voor jongeren.  ”Via het Mobiliteitscentrum Transport hebben bijna duizend werkloze chauffeurs werk gevonden, waarvan een kwart ouder dan 55 jaar. Achter deze cijfers zitten professionele vakmensen die we hebben kunnen behouden voor de sector. Meer dan 1.500 werkloze chauffeurs zijn bijgeschoold, waarmee zij hun kwalificatie op de arbeidsmarkt behouden. Daarnaast is het aantal BBL leerlingen in de sector Transport en Logistiek tegen de trend in juist weer gestegen. Meer dan 1.600 jongeren vonden een baan als chauffeur”, aldus Egon Groen, bestuurder FNV.

 

De kracht van samenwerking

 

Met de sectorplannen slaan de sociale partners en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de handen ineen om werkloosheid te voorkomen, de mobiliteit van werknemers te ondersteunen én tegelijkertijd te anticiperen op de groeiende behoefte bij bedrijven aan nieuwe chauffeurs. Het sectorplan wordt mede mogelijk gemaakt door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de sector (SOOB). De uitvoering van het sectorplan is belegd bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek.   In de sector Transport en Logistiek werken 130.000 mensen bij meer dan 6.000 bedrijven. De sectorplannen zijn een initiatief van sociale partners: TLN, VVT, FNV en CNV Vakmensen.

 

Nieuws over code 95 (Augustus 2015)

 

Subsidie voor code 95 opleidingen:

nu voor alle werkzoekende chauffeurs toegankelijk
Voor werkloze chauffeurs is er vanuit het Sectorplan Transport en Logistiek een subsidie beschikbaar gesteld, waarmee zij hun vakbekwaamheid kunnen onderhouden. Om de regeling voor een zo groot mogelijke groep toegankelijk te maken, zijn de voorwaarden versoepeld. Chauffeurs die werkloos zijn of bedreigd worden met werkloosheid, hoeven niet meer te voldoen aan de voorwaarde van een uitkering per 1 januari 2013. Het enige dat van de kandidaat gevraagd wordt is dat hij in het bezit is van een rijbewijs C/E en ervaring heeft in het chauffeursvak. Chauffeurs die eerder niet voor de regeling in aanmerking kwamen maar nu wel, kunnen zich alsnog melden. Zij kunnen dan met volledige subsidie alle opleidingen volgen die zij nog nodig hebben om code 95 op het rijbewijs te krijgen.

Einde aan vrijstelling code 95 voor oudere chauffeurs
In Europa moeten beroepschauffeurs met een C- en/of D-rijbewijs 35 uur nascholing volgen om het rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken. Tot nu toe waren chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955, vrijgesteld van deze verplichting. Deze vrijstelling wordt nu per 1 juni 2015 opgeheven. Dit betekent dat chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 ook 35 uur nascholing moeten volgen. Voor het C-rijbewijs moet dit zijn afgerond voor 10 september 2016. Voor het D-rijbewijs is dat voor 10 september 2015. Aangeraden wordt dat chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 alsnog de nascholing van 35 uur te gaan volgen. Daarnaast hebben zij drie opties om de code 95 binnen de deadline te halen.

kaart Nederland groningen friesland drenthe overijssel flevoland noordholland utrecht zuidholland gelderland zeeland noordbrabant limburg